menu
To są pytania, które zadałeś

FAQ - pytania i odpowiedzi

Jak zrobić akcent w słowie? Aby poprawnie ustawić akcent w słowach homografów, umieść znak " + " przed samogłoską akcentowaną. Przykład: F+abuła , Fab+uła.
Jak zatrzymać zdanie? Aby ustawić pauzę, wystarczy nacisnąć przycisk "Pauza" na pasku narzędzi lub ustawić ją ręcznie za pomocą kropki i linii przerywanej.
Przykład: (Instalacja .- przerwa ).
Czy Mogę wybrać format wyjściowy MP3? Nie, w tej chwili usługa jest w fazie rozwoju i dostępny jest tylko format wav.
Czy będzie Bot Maxim? Tak, wkrótce dodamy ten popularny głos Youtube w naszej syntezie mowy.
Jakie są ograniczenia w wersji darmowej? Obecnie ograniczenia dotyczące działania głosu: maksymalny rozmiar tekstu 500 znaków.
Czy Mogę używać głosu do celów komercyjnych? Nie, to jest naruszenie praw autorskich.